Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Yhdistyksemme seuraa valppaasti paikallisia asiaoita ja tapahtumia, mutta edunvalvonnan toteutus tapahtuu pääosin Helsingin kansallisen senioripiirin kautta.


Alueellisesti Helsingin alueella

toimii edunvalvonnassa eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin HEJ, Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry. Sen jäsenet ovat Helsingin kansallinen senioripiiri  ja Eläkeläisten aluejärjestö, Eläkkeensaajien keskusliiton Hgin piiri, Kristilliset Eläkeläiset, Hgin kunnalliset eläkeläiset, Ruskayhdistys, Hgin senioriopettajat sekä Samrådet i SPF.

Merkittävä asema on  Helsingin vanhusneuvostolla, jossa Ritva Rautio on Hgin senioripiirin edustajana. Puheenjohtaja  Sirpa Asko-Seljavaara on senioriyhdistyksen jäsen. http://www.hel.fi/vanhusneuvosto


Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.