1.3.2022 Vuosikokous  sekä varatuomari Paula Talonen

  selvittää, mikä on edunvalvontavaltuutus ja miten se tehdään.